AC service

Vanlig bil luftkonditionering underhåll minskar risken för tidig kompressor fel.
hemsidan är under konstruktion
tv_tt.png mek.png kyl.png pl_t_lack.png framvagn44.png
Luftkonditionering tjänster som utförs av oss:

• Provning av luftkonditioneringssystem för köldmedieläckor och inre kabintemperatur
• återställa korrekt systemet köld och smörjnivåer
• återställa inre kylningsförmåga

Varför är det viktigt att behålla min bil luftkonditioneringssystem?
• Regelbunden AC underhåll möjliggör lämpligt system köld och smörjnivåer som måste uppfyllas
• När rätt systemet köld och smörjnivåer uppfylls, minskar risken för tidig kompressorfel
• Gör önskade inre kabintemperatur uppnås

Hur ofta ska jag ha min bil luftkonditioneringssystem servas?

Luftkonditioneringssystem kan förlora 0,3-0,6 uns av köld årligen, vilket är varför det är en bra idé att ha ditt luftkonditioneringssystem kontrolleras årligen. Med detta sagt, om du någon gång börja märka din inre kylningsförmåga har minskat, bör du ha ditt luftkonditioneringssystem testas.

Serviceinformation
ac_anm_2.gif